Privacy Policy


Servisní Centrum s.r.o.
190 00 Praha 9 – Libeň,
Drahobejlova 2391/13
IČO: 64578704, DIČ: CZ64578704, e-mail: info@sony-servis.cz, www.sony-servis.cz


I.
Obecné zásady společnosti

Společnost Servisní centrum, s.r.o., IČO: 64578704 (dále také „Společnost“)respektuje, že každý člověk má právo na soukromí a ochranu osobních údajů. Tato společnost si uvědomuje, že má-li se dobře starat o potřeby svých zákazníků a řádně vykonávat svou obchodní a podnikatelskou činnost k jejich spokojenosti, je nutná otevřená a komunikace a také shromažďování osobních a citlivých osobních údajů.Rovněž chápeme, že s tím souvisí nutnost zachovávat důvěrnost a zajistit, aby byly údaje patřičněchráněné. Zachovávání důvěrnosti považujeme za velmi důležité.

Při nakládání s osobními údaji se vždy řídíme následujícími zásadami:

 1. Osobní údaje budou zpracovány poctivě a v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Osobní údaje budou shromážděny, zpracovány a použity pouze v takovém rozsahu, jaký je potřebný k účelům v souladu s předmětem podnikání naší společnosti.
 3. Osobní údaje budou přesné a aktuální. Jakákoli chyba bude opravena co nejdřív potom, co se o ní dozvíme.
 4. Osobní údaje budou uchovávány pouze tak dlouho, jak to bude nutné k oprávněným účelům naší společnosti
 5. Vždy bude věnována náležitá pozornost tomu, aby byla respektována práva subjektů údajů.
 6. Za účelem zabránění neoprávněného či nezákonného úniku osobních údajů, budou učiněna náležitá technická a organizační opatření. Veškeré osobní údaje uchovávané na počítači jsou a budou uloženy na počítačích chráněných heslem, které znají pouze oprávněné osoby. Kanceláře jsou po pracovní době zamčené a můžou do nich vstoupit jenom oprávnění pracovníci.
 7. Každý má právo na ochranu osobních a citlivých osobních údajů a na úpravu nebo smazání těchto údajů, a to v souladu s našimi Zásadami pro používání osobních údajů.


Tyto zásady pro ochranu osobních údajů popisují, jak naše společnost zachází s osobními údaji, které o sobě sdělíte na našich webových stránkách www.sony-servis.cz, prostředky komunikace na dálku, e-mailem, telefonicky, či v tištěné podobě dopisem či dotazníkem na výstavách ale i v osobní ústní či listinné podobě nebo v rámci smluv uzavřených se svými zákazníky anebo jakoukoli jinou cestou způsobilou jednoznačně identifikovat Vaši osobu.


II.
Sběr informací


 1. Naše Společnost od Vás shromažďuje informace, které o sobě sdělíte na našich webových stránkách www.sony-servis.cz, elektronicky e-mailem, telefonicky, či v tištěné podobě dopisem či dotazníkem na výstavách. Shromažďované informace zahrnují Vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, popř. datum narození, rodné číslo či jiné údaje jednoznačně identifikující Vaši osobu.
 2. Kromě výše uvedeného automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

III.
Použití informací


Jakékoli informace, které od vás získáváme a shromažďujeme mohou být použity za těmito účely:
 1. Personalizace vaší zkušenosti a reakce na vaše individuální potřeby
 2. Poskytování personalizovaného obsahu sdělení
 3. Zlepšení kvality našich stránek
 4. Zlepšení služeb zákazníkům a vaše podpora
 5. Kontaktování prostřednictvím e-mailu
 6. Nabídka zboží a služeb, propagace a průzkum

IV.
Soukromí a zveřejnění informací třetím subjektům


Osobní údaje, které nám na webových stránkách či jinak (ať už osobně či prostředky komunikace na dálku, písemně či elektronicky, za účelem nabídky služeb či realizace smlouvy) poskytnete, jsou používány výhradně pro ty účely, které vám byly sděleny v okamžiku jejich poskytnutí. Vaše osobní údaje způsobilé vás identifikovat neprodáváme třetím subjektům. Svou aktivitou na těchto stránkách vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby Vaše osobní údaje byly v případě potřeby uvedené v předchozím článku předány spolupracujícím třetím subjektům, jakož i orgánům veřejné moci, a to jak pro veřejnoprávní, tak i obchodní účely, zejména pro účely uvedené v čl. III. těchto Zásad.


V.
Ochrana informací


 1. Realizujeme řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme moderní šifrování.
 2. Přístup k osobním údajům je udělen pouze subjektům, které je potřebují k výkonu práce, jako např. zákaznický servis nebo údržba webu. Počítače a servery, které slouží k ukládání osobních údajů, jsou uchovávány v bezpečném prostředí.
 3. Naše webové stránky www.sony-servis.cz používají cookies a skriptování za účelem jeho vylepšování a zajišťování lepších služeb na těchto stránkách. Používáním našich webových stránek nebo poskytnutím jakýchkoli svých osobních údajů vyjadřujete zřejmý souhlas s tím, abychom veškeré vámi poskytnuté osobní údaje zpracovali způsobem a za účely v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Pokud stránky dál používáte, dáváte najevo, že s tím souhlasíte.


VI.
Odhlášení


Vámi poskytnutou e-mailovou adresu či telefonní číslo používáme k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, občasným obchodním sdělením, zasíláním informací o výrobcích a obdobné. Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, kontaktujte naši zákaznickou podporu na kontaktu uvedeném na webových stránkách společnosti www.sony-servis.cz, která zajistí vaše neprodlené odhlášení.

VII.
Souhlas


Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí a rovněž se zásadami používání osobních údajů, jejichž úplné znění je dostupné na těchto stránkách. Naše zásady ochrany soukromí jsou v souladu s platnou legislativou, kdy v České republice ochranu osobních údajů upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svůj souhlas udělujete ve smyslu těchto právních předpisů