Podporujeme

Naše společnost dlouhodobě podporuje nadační fond Klíček

Hlavním cílem tohoto nadačního fondu je

  • Vybudovat dětský hospic
  • Zlepšovat životní podmínky vážně nemocných dětí a jejich rodin
  • Napomáhat návratu přirozených a obyčejných věcí do života vážně nemocných dětí
  • Posilovat roli rodiče v péči o nemocné dítě
  • Pomáhat při zavádění funkce herního pracovníka a dobrovolníka na dětská oddělení
  • Podporovat zodpovědný a ohleduplný přístup k vlastnímu životu, k druhým lidem a okolnímu světu
  • Inspirovat k uvažování v souvislostech
  • Posilovat občanské chování, zejména ve vztahu jedinec x instituce
  • Otevírat diskusi o otázkách nemoci, umírání a smrti a odstraňovat bariéry mezi světem "zdravých" a světem "nemocných".

Více informací naleznete na www.klicek.org .